Հնչյունաբանություն

1.1. ամենաէական, քրիստոնեություն, երբևիցե, ինչևէ 2. հնէաբան, պատնեշ, չէինք, առէջաթել 3. եղերերգ, ափեափ, չէնք, լայնէկրան 4. դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ 2.1. անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրե 2. նրբերշիկ, լայնեզր, լուսերես, անէացում 3. բազմերանգ, օրըստօրե, հրեշ, դողէրոցք 4. ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա 3.1. անօրեն, տնօրինություն, օրըստօրե, օրորել 2. մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ 3. առօրեական, աշխարհազոր, հօգուտ, հօդս…

Գոյականակերտ ածանցներ

Ածանց Ածանցի նշանակությունը Օրինակներ 1. -ակ 1. նվազական, փաղաքշական կամ նվաստական նշանակություն ունեցող գոյականներ 2. գործող անձ, գործիք, հետևանք ցույց տվող գոյականներ 1. գնդակ, գետակ, տնակ, իմաստակ 2. բուժակ, պահակ, արգելակ, սահնակ, օրինակ 2. -ածո գործողության հետևանք ցույց տվող գոյականներ պահածո, բրածո, հանածո 3. -ան գործող անձ, գործիք ցույց տվող գոյականներ իշխան, վիպասան, ձգան, փական,…

Թատրոնը արևելքում

Պատմական փաստ է, որ թուրքական թատրոնի սկզբնավորուման և գոյության առաջին հիսուն տարիների պատմությունը սերտորեն կապված է հայերի հետ: Այս հանգամանքը պայմանավորված էր նրանով, որ Օսմանյան կայսրություն եվրոպական նորամուծությունների առաջին արձագանքողներն ու կրողները հայերն ու հույներն էին: 1850-ական թվականները կարելի է համարել արևմտահայության մշակութային վերելքի շրջան: Այնպիսի կարևոր հայաշատ կենտրոն, ինչպիսին Կ.Պոլիսն էր, ժամանակի ընդացքում զարթոնք…

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻՑ

(ՆՈՅԵՄԲԵՐ) 1.Գծիկները ը կամ ն մասնիկով (հոդով) փոխարինի՛ր: Ժողովուրդները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով: Ժողովուրդներն իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով են տարբերվում: Աստղադիտակը դանիացի ապակեգործներն  են ստեղծել: Աստղադիտակ ստեղծել են դանիացի ապակեգործները: Եվրոպացիները առաջին անգամ արևածաղիկը տեսան մեքսիկական տափաստաններում, երբ հայտնագործեցին Աերիկան: Արևածաղիկն առաջին անգամ եվրոպացիները տեսան մեքսիկական տափաստաններում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Եվրոպացիները մեքսիկական տափաստաններում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկը, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Գառնիի սյունազարդ…

Թարգմանություն

Նվերը Նա դուրս էր նայում նկարազարդ պատուհանից տեղացող ձյանը, մինչ Բինգ Քրոսբին նվագարկիչով կատարում էր “White Cristmas” երգը: Նոր զարդարված ծառը ավելի լավ էր երևում, քան երբևէ, իր լույսերով և փայլերով, փայտե զինվորիկներով`կախված ծառից: Սա իմ 14-րդ Սուրբ ծնունդն էր, նա մտածեց այն ժամանակ, երբ շրջվեց դեպի սեղանը և ավարտեց փաթեթավորել իր մայրիկի նվերը, “Emeraude”-ի…

Անգլերեն թարգմանություն

Robinson Crusoe (translation) I was born in York, England in 1632. My father was German and my mother was English. I had two older brothers and a younger sister. The oldest brother joined the army and he was killed in battle. The middle one disappeared and we never heard what happened to him. I was…

Նախաքննական

ԹԵՄԱ 1. Հայկական լեռնաշխարհԵզերող լեռնաշղթաները` Արևելապոնտական լեռներ, (հյուսիս-արևմուտք), Կովասյան լեռնաշղթա (հյուսիս), հայկական Տավրոս (հարավ), հայկական պար (կենտրոն): Բարձր լեռները` մեծ մասիս (5165մ), Սիփան (4434մ), Արագած (4096), փոքր մասիս (3925մ), կապուտ ջուղ (3906մ):հարևան տարածքները` Իրանական սարահարթ (հվ արևելք), փոքրասիական բարձրավանդակ (արևմուտք), միջագետք (հարավ), կուռ գետ և կովկաս (հս): Գետեր` Կուր, Արաքս — Կասպից ծովԵփրատ, Տիգրիս —…

Ես եմ

Ողջույն իմ ընթերցող, դուք հիմա գտնվում եք 21 րդ դարում առաջինը